First Class IPTV

IBO PLAYER

Manual For IBO PLAYER

IBO PLAYER - First Class IPTV

1. Ladda ner och starta appen och notera device ID (Macadress) och Device Key.

2. Gå till https://iboiptv.com/device/playlists och fyll I Device Mac Adress och Device Key, sen login.

3. Välj Add Playlist och sen enligt nedan:

– Playlist Name: Vad du vill

– Playlist URL: Klistra in hela din m3u-länk

– XMLTV EPG Url: Din EPG-länk (Behövs inte), tryck sen save och starta om appen

 ENGLISH

1. Download the app and notice the Device ID (Macadress) and Device Key.

2. Go to https://iboiptv.com/device/playlists and fill in Device Mac Adress and Device Key, then Login.

3. Choose Add Playlist and fill in:

– Playlist Name: You choose

– Playlist URL: Copy/Paste or fill in your m3u-editor.com

– XMLTV EPG Url: Your EPG-link (Not necessary), press save and restart the app

error: Alert: Content selection is disabled!!